Episcopia Ortodoxa Romana a Italiei

MONOGRAFIA

 

EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A ITALIEI

DSC_0054.JPG

 

Începuturile

 

 

Vorbind despre românii care au plecat din ţara de obârșie pentru a vieţui pe meleaguri îndepărtate, putem spune că aceştia păstrează o legătură vie cu cei de un neam şi de o seminţie cu ei tocmai prin prezenţa la biserică și, uneori, prin descoperirea sau redescoperirea Bisericii de pe meleagurile unde le este dat să trăiască. Majoritatea dintre ei au venit în Italia pentru o viață mai bună şi, văzând că aceasta nu este de ajuns pentru  a-i face fericiţi, s-au întors spre Dumnezeu, ca singurul şi adevăratul izvor al fericirii. Astfel, mulţi dintre ei au descoperit Biserica fiind în Occident, şi s-au adăugat comunităţilor deja existente. Alţi români au redescoperit Biserica pe care o cunoscuseră foarte puţin în România, iar un alt număr de români au continuat să fie prezenţi în Biserică, aşa cum fuseseră şi în România sau poate chiar mult mai prezenţi şi mai conştienţi de comoara găsită.

Nu putem să nu amintim de faptul că în perioada interbelică, când situația României din punct de vedere economic, era mai prospera decât cea a Italiei, mulți Italieni au emigrat în România în speranța de a găsi un loc de muncă pentru o viață mai bună.  A fost prima dată în istoria modernă a României când un aflux mare de italieni a dat naștere la căsătorii mixte, mulți dintre italieni îmbrățișând în mod firesc ortodoxia. O parte din copiii acelor italieni emigrați în România, au revenit în Italia și au devenit primii ortodocși români de după al doilea război mondial de pe teritoriul Italiei.

 

La început au fost puţine comunităţi ortodoxe româneşti în Italia. Se aflau mai ales în marile aglomeraţii urbane – Milano (1975), Torino (1979), Firenze (1984) și Bari (1983). După revoluţia din 1989, numărul românilor care au emigrat spre Italia a crescut, astfel că s-au mai format noi parohii și în alte orașe. Parohiile din Italia au aparținut de Arhiepiscopia și, respectiv din 2001, de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, având ca arhipăstori pe IPS Adrian (Hrițcu), până în 1992, pe IPS Serafim (Joantă) al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, până în anul 1998 și pe IPS Iosif (Pop), până în anul 2008. În iunie 2004, Preasfinţitul Episcop Siluan (pe atunci episcop vicar al mitropoliei mai sus amintite, cu titlul de Marsilianiul) a fost numit episcop vicar pentru Italia unde existau, la acea vreme, 34 parohii.

 

Naşterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

În 21 iunie 2007, ca urmare a propunerii adunării generale a Vicariatului Italiei întrunite în 8 mai la Gavedo, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat înființarea Episcopiei ortodoxe Române a Italiei, însărcinând pe IPS Iosif cu organizarea ei și cu pregătirea alegerii candidaților pentru scaunul de episcop chiriarh al acesteia. În data de 19 februarie 2008, a avut loc la Paris adunarea eparhială a nou înființatei episcopii a Italiei, care a desemnat pe Preasfințitul Siluan (Șpan) ca unic candidat pentru scaunul de episcop al acesteia. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 5 martie 2008, a ales ca prim episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei pe Preasfințitul Siluan, având jurisdicţie canonică peste toţi credincioşii ortodocşi români şi moldoveni de limbă românească aflaţi pe teritoriul întregii Italii. Preasfinţitul Episcop Siluan a fost înscăunat de către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif (Pop) al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, înconjurat de un sobor de arhierei veniţi din România, America şi Franţa, la Praznicul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan de-Dumnezeu-Cuvântătorul şi al Cuviosului Arsenie cel Mare, joi, 8 mai 2008, în biserica Sant Anastasio a Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Antonie cel Mare din oraşul Lucca. A fost o zi de sărbătoare pentru toţi credincioşii care au venit în număr mare din toată Italia pentru a se bucura şi a mulţumi lui Dumnezeu pentru această mare binecuvântare. La eveniment au asistat şi numeroşi invitaţi de seamă din România şi din Italia.

La scurt timp după aceea, pe 18 iunie 2008, a  avut loc la Gavedo (unde se afla reşedinţa de Episcopiei la acea vreme) prima Adunare Eparhială a nou înfiinţatei Episcopii Ortodoxe Române a Italiei. La această adunare a fost prezentată şi aprobată structura administrativă a eparhiei, şi s-au creat încă opt protopopiate (pe lângă cele două deja existente), dintre care şase cu caracter misionar. Tot atunci au fost aprobate structura permanenţei eparhiale şi au fost aleşi membrii Consiliului Eparhial (3 preoţi şi 6 mireni), precum şi cei 30 de membri (10 clerici şi 20 de mireni), delegaţi la Adunarea Mitropolitană a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale de la Paris. S-au numit de asemenea consilierii permanenți pentru cele 9 sectoare de activitate.

 

263.jpg

Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea Preafericitului PărinteDaniel, Episcopia ortodocşilor români din Italia a dobândit în cursul aceluiași an un sediu propriu la Roma, care constituie rodul colaborării fructuoase dintre Patriarhia Română şi Guvernul României; cele două instituţii, la solicitarea nou înfiinţatei eparhii, făcută în numele celor peste un milion de credincioşi pe care îi are în grijă, au aprobat şi concretizat subvenţionarea aproape integrală pentru achiziţionarea sediului. La aceasta se adaugă jertfa substanţială a credincioşilor celor 76 de parohii din Italia. Aflat pe una dintre colinele Romei, într-un cadru care aminteşte de liniştea vetrelor mănăstireşti din România, în mijlocul unui frumos parc de 2,7 hectare, sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei are porţile deschise pentru toţi creştinii ortodocşi şi pentru oricine doreşte să cunoască Biserica Ortodoxă.

 

176.jpg

Prima sfântă liturghie în incinta sediului a avut loc în data de 7 septembrie 2008 şi s-a bucurat de participarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif al Mitropoliei Europei Occidentale şi Meridionale de la Paris, a Presfinţitului Timotei al Spaniei, a preşedintelui României, Traian Băsescu, şi de participarea unui mare număr de credincioşi veniţi din Roma şi din alte părţi ale Italiei pentru a sărbători împreună acest eveniment.

150.jpg

În data de 9 octombrie 2008, a avut loc binecuvântarea și festivitatea de inaugurare a sediului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de la Roma (via Ardeatina, nr. 1741), eveniment la care au participat Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei, Exarh Patriarhal, trei delegați ai Guvernului României şi peste 50 de preoți și diaconi precum și numeroși credincioși din toată episcopia Italiei.

 

Anul 2008 a fost un an care a cules roade în sânul Bisericii, s-au născut noi slujitori ai lui Hristos, unii dintre ei crescând şi formându-se chiar în mijlocul parohiilor ortodoxe româneşti din Italia. Astfel, pe parcursul anului 2008 au avut loc şase hirotonii întru preot, zece hirotonii întru diacon şi o hirotesie întru arhidiacon, şapte hirotesii întru duhovnic, două hirotesii întru protopop, cinci întru iconom stavrofor, o hirotesie întru stareţă, 10 hirotesii întru ipodiacon şi 24 întru citeţ.

Biserica Ortodoxă Română prezentă în Italia s-a bucurat în anul 2008 de cele 7826 de botezuri săvârşite aici, de cele 1192 de cununii şi de faptul că 141 de persoane au fost primite în ortodoxie. Crearea de noi parohii (8 Parohii şi 1 Paraclis pentru Spitale, în Roma) a atras după sine nevoia de noi lăcaşuri de cult, iar unele parohii au solicitat chiar teren pentru construirea unei biserici; astfel, s-au primit 19 biserici sau spaţii de cult şi s-au aprobat două cereri care solicitau teren pentru biserică. În plus, a fost cumpărată o biserică la Pavia, care acum aparţine parohiei ortodoxe române cu hramul Sfinţii Români.

 

Mănăstirile ortodoxe româneşti din Italia

 

În Italia, monahismul primelor veacuri creştine a fost foarte înfloritor, mai ales în partea de sud a Italiei, unde au existat multe mănăstiri bizantine având ca vieţuitori monahi de origine greacă. La acestea se adaugă mănăstirile din jurul Romei sau din Roma, unde, pe lângă monahii de origine italiană, vieţuiau foarte mulţi monahi greci care au întemeiat aici mănăstiri ortodoxe care au dăinuit până în secolul al XI-lea şi chiar al XII-lea. După schisma din 1054, nu au mai existat mănăstiri ortodoxe la Roma, tradiţia bizantină continuând să mai dăinuie o perioadă în sudul Italiei unde locuiau mulţi credincioşi ortodocşi de origine greacă şi în câteva mănăstiri din Roma şi din împrejurimi care au păstrat ritul bizantin dar au trecut sub jurisdicţia papei.

În contextul actual al existenţei românilor ortodocşi pe meleaguri italiene, s-a simţit nevoia întemeierii de mănăstiri ortodoxe româneşti, având în vedere, pe de o parte, dragostea creştinilor ortodocşi români pentru aceste sfinte lăcaşuri care pot mărturisi credinţa ortodoxă pe meleaguri străine, şi, pe de altă parte, pentru a continua îndelungata tradiţie monahicească a ţării din care ne tragem obârşia, ca şi tradiţia monahicească a Italiei primelor veacuri creştine care a dat Bisericii mari sfinţi precum Cuviosul Benedict din Nursia, Cuviosul Nil de la Rossano, întemeietorul mănăstirii de la Grottaferata sau Cuviosul Ioan Secerătorul. Astfel, prima mănăstire ortodoxă românească a luat naştere în anul 2007 – este vorba despre mănăstirea Buna Vestire care și-a deschis porțile în data de 25 martie, chiar de sărbătoarea Bunei Vestiri, și care se află în orașul Mirabella Eclano, localitate situată la 80 de km de Napoli, în provincia Avellino. Această mănăstire a luat naștere la iniţiativa parohiei ortodoxe româneşti Sfânta Treime de la Bari, condusă de preotul Mihai Drigă, şi a stareţuluimănăstirii Crasna, din judeţul Prahova, Arhimandritul Nicodim Dimulescu. Ansamblul mănăstiresc, alcătuit dintr-o casă cu etaj şi terenul aferent, a fost donat de către un preot catolic din oraşul Napoli, don Carlo Cicala, un bun cunoscător al tradiţiei monahale româneşti, care a dorit ca pe această proprietate să ia naştere o mănăstire ortodoxă – punct de referinţă pentru creştinii ortodocşi români din Italia dar şi punte de întâlnire între Orient şi Occident. În prezent vieţuiesc aici doi monahi care şi-au început chemarea monahicească în România, la mănăstirea Crasna. După înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, au mai luat naştere două mănăstiri în anul 2008. Una dintre ele este Mănăstirea Sfântul Ioan Theristis care se află în Calabria, pe teritoriul localităţii Bivongi, într-o vale sălbatică numită Vallata dello Stilaro, renumit loc de nevoinţă unde totul vorbeşte despre monahismul bizantin de la sfârşitul celui dintâi mileniu creştin. Mănăstirea Sfântul Ioan Theristis, care este declarată Monument Național, cuprinde un complex monastic de origine bizantină, compus dintr-o biserică în stil bazilical din secolul al X-lea și câteva corpuri de chilii. Monumentul este situat în partea declarată „zona sacra” a Patrimoniului Bizantin din Valea Stilarului, fiind primul dintre edificiile restaurate dintre cele peste 40 care existau la începuturile celui de-al doilea mileniu creștin în această parte a Italiei Meridionale.

Această „perlă” a Calabriei funcționează ca mănăstire de monahi, înscriindu-se astfel în continuitatea vie cu ceea ce ea a reprezentat până în urmă cu 300 de ani. A doua mănăstire înfiinţată în anul 2008 este MănăstireaAdormirea Maicii Domnului de la Roma, fiind o mănăstire de monahii. Mănăstirea de la Roma a luat naştere de praznicul sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan de-Dumnezeu-Cuvântătorul, în 26 septembrie 2008, şi este închinată Maicii Domnului. Din mila lui Dumnezeu, este prima mănăstire ortodoxă de la Roma după separarea din secolul al XI-lea şi nădăjduim ca Maica Domnului să fie ocrotitoarea maicilor care vieţuiesc aici şi să le ajute să clădească mănăstirea atât înlăuntrul ei, prin viaţa duhovnicească, cât şi în exterior, prin ridicarea unei biserici.

 

Iniţiative pastoral-misionare

 

În anul 2008, au fost luate câteva iniţiative pastoral-misionare, dintre care amintim formarea de coruri parohiale pentru adulţi şi pentru copii; organizarea de pelerinaje la moaşte de sfinţi cinstiţi de Biserica Ortodoxă aflate în Italia, la mănăstirile noastre, şi editarea unui Calendar Catehetic Lărgit (prin osteneala obştii Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Roma), cuprinzând în acest an vieţile sfinţilor români, ale sfinţilor capadocieni şi ale sfinţilor dinainte de 1054 mai renumiţi şi cinstiţi în Occident, precum şi cuvinte de la sfinţii capadocieni.

Pentru a fi mai aproape de tineri şi a-i implica în viaţa Bisericii, în 6 decembrie 2008 a luat naştere Frăția Tinerilor din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, Nepsis-Italia, luându-l ca oblăduitor pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab. În plus, pentru a le vorbi despre Biserică într-un limbaj mai apropiat lor, s-a iniţiat proiectul „Hristos împărtăşit copiilor” şi s-a continuat programul de cateheză duminicală în toate parohiile care dispun de spaţiile adecvate pentru aceasta. Până în prezent, se desfăşoară un program regulat de cateheză şi pentru adulţi în multe dintre parohii şi se continuă, intensificându-se, cateheza înainte de Botez şi de Cununie.

O dată cu înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, pe parcursul anului 2008 au avut loc numeroase acţiuni cu caracter cultural şi/sau de promovare a valorilor tradiţionale româneşti şi a imaginii României în Italia, dintre care amintim: Concerte religioase: 17.04 – Roma; 08.05 – Lucca, unde a avut loc şi o Expoziţie de Costume tradiţionale; 27.09 – Roma; Concert de muzică clasică: 30.11 – Genova, unde a avut loc şi o Expoziţie de Vitralii, Atelier Art Georgis, Torino; Recepţie la Roma cu ocazia Zilei Naţionale a României, etc.

La nivel parohial s-au iniţiat activităţi de predare a limbii române şi a istoriei României, de vizionare de filme cu caracter istoric, de creare a unui fond de costume şi obiecte tradiţionale. O pildă vie este Parohia Torino 2 care a iniţiat o echipă de dansuri populare formată din tineri.

La acestea se adaugă numeroase concerte, expoziţii şi acţiuni culturale organizate de parohii la nivel local în colaborare cu autorităţile bisericeşti catolice sau de stat.

 

Implicări sociale şi caritative

 

În spitalele din Roma, precum și din alte orașe din Italia, se internează un număr mare de români şi se află un număr mare de persoane care lucrează în domeniul sanitar. De aceea, s-a simţit nevoia creării de lăcaşuri de cult pentru a fi mai aproape de sufletele aflate în suferinţă în spital. Astfel, a luat naştere la Roma Paraclisul spitalelor Sfântul Mucenic şi Tămăduitor Panteleimon.

Tot la Roma, s-a obţinut permisul de acces al preotului ortodox român în închisoarea Scala Coeli, pentru ca acesta să poarte de grijă de sufletele românilor care trec prin încercarea cea grea a temniţei.

În vederea unei mai bune îngrijiri a minorilor români reţinuţi pe teritoriul Italiei, s-a contactat Ministerul Justiţiei cu propunerea de colaborare cu privire la asistenţa spirituală a acestor tineri.

La inițiativa Pr. Cons. Economic Lucian Roşu, de la Parohia Torino 2 și prin osteneala Preotesei Cristina Floricu, de la Parohia Cuneo, s-a înfiinţat o asociaţie de tip „Pro Vita” sub patronajul Sfântei Filoteia, care vine în sprijinul femeilor însărcinate fără posibilităţi materiale și care nu doresc sau nu pot să păstreze copilul.

Cunoscând situaţia unor familii de clerici sau de mireni, care nu au venituri suficiente, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a organizat colecte şi a acordat ajutoare sociale acestor familii în anul 2008 în valoare de peste 23.000 de euro.

Urmărind să încurajeze educaţia şi să ajute acolo unde aceasta este greu accesibilă, Episcopia noastră a sprijinit şcolarizarea, alfabetizarea şi progresul şcolar al unui număr de peste 30 de copii rom în parohiile din Catania şi Napoli. Tot în acest sens, s-au plătit două burse şcolare de câte 100 de euro pentru doi studenţi la teologie în România, unul provenind de la o parohie din Italia, altul din Republica Moldova.

 

Primele construcţii

 

O dată cu înfiinţarea Episcopiei, s-a lucrat mult şi la repararea sau construirea de spaţii care să servească slujirii în Biserică. În primăvara anului 2008, s-au efectuat lucrări de reparaţii la sediul episcopal de la Gavedo (refacerea integrală a tencuielii faţadei). După mutarea Sediului la Roma, s-au făcut numeroase lucrări de amenajare: amenajarea Parcului şi a drumului de acces de la şosea; amenajarea bisericii mănăstirii Adormirea Maicii Domnului; amenajarea Paraclisului episcopal – Sfântul Ioan Evanghelistul; amenajarea spaţiului Birourilor administraţiei eparhiale şi alte numeroase amenajări interioare.

 

După un an

 

Pe parcursul anului 2009, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei au avut loc numeroase evenimente importante pentru Biserica Ortodoxă Română. Dintre acestea amintim sfinţirea a trei biserici (şi/sau de altar şi iconostas): 27 iunie – Pavia (Parohia Sfinţii Români); 25 octombrie – Verbania (Parohia Sfântul Evanghelist Luca); 8 decembrie – Lodi (Parohia Sfinţii Trei Ierarhi). Toate trei în Protopopiatul Milano.

În data de 2 iulie a fost primită sub formă de donaţie o biserică la Pino Torineze (TO, regiunea Piemonte), care a primit statut de Paraclis Episcopal, cu hramul Acoperământul Maicii Domnului.

Mai apoi, în ziua de 20 septembrie, Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan a slujit Sfânta Liturghie, în Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, împreună cu Înaltpreasfinţitul Mitropolit Iosif, al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal şi un sobor de preoţi şi diaconi, la Bari, cu ocazia punerii Pietrei de Temelie a bisericii Parohiei Sfânta Treimeşi Sfântul Nicolae.

26 septembrie Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan a binecuvântat deschiderea Centrului Cultural Universitar Român de la Viterbo, care funcţionează în colaborare cu Universitățile din Cluj, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor italiene şi române, a reprezentanţilor univerităţilor din Cluj precum şi a unui mare număr de credincioşi. În Complexul Centrului de la Viterbo activează Paraclisul Episcopal Sfântul Calinic de la Cernicacare s-a binecuvântat cu aceeași ocazie.

În data de 7 octombrie 2009, Oficiul Juridic al Episcopiei noastre a depus la Prefectura Romei documentaţia necesară începerii procedurii deRecunoaştere Juridică a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

 

Alte bucurii ale anului 2009

 

Pe parcursul anului 2009 au fost hirotoniți 18 preoţi, 21 de diaconi și hirotesiți 14 ipodiaconi, 23 de citeţi, 3 protopopi, 3 iconomi stavrofori şi 1 arhidiacon. Tot în acest an, s-au înfiinţat 33 de parohii, o mănăstire la Montecorvino Rovella – Sfinții Cosma și Damian, (de călugări) şi un schit – Sfântul Proroc Ilie, la Rignano Flaminio (de călugări).

Numărul parohiilor crescând, s-au continuat demersurile pe lângă episcopiile catolice şi primării în vederea obţinerii de locaşuri de cult; astfel, în urma cererilor de locaşuri de cult, s-au primit 13 răspunsuri pozitive. Două dintre parohiile noastre au primit răspuns pozitiv la cererea de teren pentru ridicarea bisericii, şi anume parohia de la Verona şi cea de la Civitavecchia. Credincioşii români din Italia arată multă râvnă pentru constuirea de biserici româneşti pe meleaguri străine, voind să se bucure ei înşişi de acestea, dar gândindu-se în acelaşi timp la generaţiile viitoare şi la misiunea care se poate face având un locaş de cult ortodox.

 

Comunicarea în sânul Bisericii

 

Un rol important în cadrul comunicării între preoţi şi între preoţi şi chiriarh îl au conferinţele preoţeşti, care au avut loc lunar sau bilunar în toate cele 10 protopopiate, ca şi consfătuirile la nivel local cu preoţii din regiune cu ocazia vizitelor pastorale.

De asemenea, în vederea lămuririi tuturor subiectelor şi problemelor care apar în cadrul Episcopiei şi al parohiilor, a avut loc Adunarea Eparhială a Episcopiei Italiei în sesiune ordinară (Roma, 4 februarie 2009) şi a fost convocat Consiliul Eparhial de 3 ori. Vizând dinamizarea activităţii pastoral-misionare a parohiilor s-au luat mai multe iniţiative, dintre care: iniţierea proiectului de recomandări pastoral liturgice sistematice, la Duminici şi la Praznice, precum şi la slujbele specifice perioadelor liturgice ale Triodului şi Penticostarului; programul de sprijinire pastorală sistematică a preoţilor (în special a celor începători), trimiţând duminical şi la sărbători  sugestii omiletice preluate mai ales din scrierilor Sfinţilor Părinţi ai Bisericii noastre.

Începând cu anul 2009, din Duminica Ortodoxiei, s-a iniţiat Procesiunea cu Sfintele Icoane la Episcopie, cu participarea Parohiilor din Roma şi din împrejurimi (anual).  În Duminica Tomii are loc la Sediul Episcopiei o slujire în sobor – cu participarea tuturor parohiilor din Roma şi din împrejurimi (anual). De acest praznic, în anul 2009 au participat 16 parohii şi au sărbătorit împreună peste 500 de credincioşi care s-au bucurat să petreacă mai multe ore împreună, începând cu Dumnezeiasca Liturghie şi continuând cu momente de comunicare în aer liber, la umbra pinilor din parcul episcopal.

DSC09240.JPG

Tot în acest an, s-a continuat editarea Calendarulului Catehetic Lărgit cu ediţia pentru anul 2010 intitulat: Italia Sfinţilor Apostoli, Sfinţi Ortodocşi din Italia şi vieţile lor (prin osteneala obştii MănăstiriiAdormirea Maicii Domnului de la Roma), cuprinzând în acest an vieţile sfinţilor ortodocşi din Italia, cu note explicative despre moaştele lor, viaţa lor şi locuri de pelerinaje. Tot în domeniul editorial, amintim editarea broşurii intitulate: Psalmi Aleşi – Folositori la Toată Trebuinţa, prin osteneala obştii Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Roma, cuprinzând o selecţie de psalmi folositori la toate nevoile vieţii, după cum îi recomanda sfântul Arsenie Capadocianul. În plus, s-au editat pliante informative privind Episcopia Italiei şi Parohiile din Roma, care se distribuie gratuit la punctele importante din Roma şi împrejurimi, urmând să se facă acelaşi lucru pentru parohiile din celelalte zone ale Italiei. S-a editat şi pliantul de popularizare a Frăţiei Tinerilor Ortodocşi Români din Episcopia noastră: Nepsis-Italia ( în 10.000 exemplare). De asemenea, s-a iniţiat şi este în curs de concretizare proiectul de editare de broşuri bilingve, după cum urmează: Broşură cu Slujba Sfântei Liturghii (română – italiană); Broşură cu Slujba Tainei Sfântului Botez (română – italiană); Broşură cu Slujba Sfintei Taine a Cununiei (română – italiană). Mai sunt în perspectivă: Carte de rugăciuni – în limba română; Carte de rugăciuni – în limba italiană; Cateheză pentru Sfântul Botez – română-italiană.

Printre alte activităţi demne de amintit, este şi organizarea de cursuri de muzică psaltică pentru cei interesaţi, susţinute de parohia Roma III. De asemenea, în multe parohii s-au format coruri parohiale pentru adulți și pentru copii.

 

Cateheză şi misiune

 

Pe lângă cele două proiecte începute în anii anteriori – „Hristos împărtăşit copiilor” şi programul de cateheză duminicală în toate parohiile care dispun de spaţiile adecvate pentru aceasta -, se desfăşoară un program regulat de cateheză pentru adulţi în multe dintre parohii. În plus, se continuă şi se face tot mai sistematic cateheza înainte de Botez, pentru părinţi şi pentru naşi, şi înainte de Cununie, pentru miri şi pentru naşi. În legătură cu Botezul, s-a iniţiat programul catehetic „Crucea Botezului”, prin care s-au introdus în parohii cruciuliţe pentru noii botezaţi.

La reşedinţa Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei au fost susţinute, în perioada Postului Mare, o serie de cateheze având ca temă: „Crezul” (cinci cateheze),  „Icoana şi însemnătatea ei pentru creştinul ortodox”, „Tainei Cununiei în context contemporan”, iar la parohia Roma 3, s-a ţinut cateheza pentru tineri intitulată „Postul Paştilor – pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului”.

Între 30 – 31 mai 2009, a avut loc prima ediţie a Festivalului Bucuriei, al tuturor copiilor şi tinerilor, la Sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, festival la care au fost prezenţi, în cele două zile, peste 400 de copii şi tineri veniţi din parohii de pe tot cuprinsul Italiei. Au fost două zile de adevărată bucurie pentru toţi cei prezenţi, de la mic la mare au participat la spectacole de foclor sau de recitare de poezie şi, ceea ce este mai important, au avut prilejul să se cunoască şi să-şi vorbească tineri şi copii români venind din diferite regiuni ale Italiei. În parohii, s-au organizat de Ziua Copilului activități catehetice diverse, spectacole de muzică şi poezie religioasă prezentate părinţilor şi altor membri ai parohiilor. Tot în ziua de 1 iunie a avut loc Sfinţirea spaţiului pentru cateheză şi activităţi pentru tineri şi copii, La Strada, din Roma. Astfel, s-a organizat un proiect pilot de colaborare între Episcopia Italiei şi Centrul Comercial şi Social românesc La Strada din Roma. În cadrul acestui proiect au fost dedicate numeroase seri tinerilor NEPSIS din Roma şi din împrejurimi, s-au ţinut lecţii pe diverse teme, s-au vizionat şi comentat filme religioase.

 

6.JPG

La nivel de parohie, s-au organizat pelerinaje ale tinerilor la locuri sfinte: catacombe, moaştele sfinţilor, mozaicurile bizantine (Ravenna), mănăstiri. În perioada vacanţei de vară, mai mulţi copii din şcolile parohiale din Italia au participat în Tabăra de tradiţie şi spiritualitate ortodoxă Neamţ 2008, organizată de MOREOM, tabără organizată pentru a oferi copiilor români din diasporă posibilitatea de a cunoaşte tradiţiile şi identitatea culturală, lingvistică şi religioasă ale poporului nostru.

S-a iniţiat proiectul „Tineri pentru Tineri” prin care fiecare tânăr din biserică este îndemnat să dea câte un pliant de prezentare a Frăţiei Nepsis-Italia, unuia sau mai multor tineri care nu vin la biserică. Pe 6 decembrie 2009, s-a desfăşurat la Roma întâlnirea tinerilor Nepsis Italia, pentru sărbătorirea unui an de la înfiinţare. Un grup de tineri de la Nepsis-Italia a participat de mai multe ori la emisiunea „Mozaic” de la Televiziunea SAT 2000, a Conferinţei Episcopale Italiene. Pentru o mai bună cunoaştere a activităţilor Nepsis şi pentru o comunicare mai rapidă între tineri, s-a lansat Blogul Nepsis Italia.

În pragul Naşterii Domnului, s-au organizat programe literare, de poezie, sau colinde, cu copiii şi tinerii din parohii. Corul de copii al parohiei din Cremona, împreună cu pr. Paroh Doru Fuciu, a susţinut un concert de colinde la parohia din Verona.

 

 Cultural, interconfesional şi intercultural

 

În anul 2009, a fost iniţiat proiectului „Zilele Portului Popular Românesc” – manifestare ce va fi organizată în fiecare an la Roma, cu participarea reprezentanţilor din toate parohiile din Italia. S-a iniţiat colaborarea cu asociaţia Attali, pentru predarea noţiunilor generale de Credinţă şi Spiritualitate Ortodoxă elevilor din liceele şi gimnaziile din Roma. În legătură cu „Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni”, la nivelul Episcopiei au fost distribuite CD-uri cu omilii ale Sfântului Vasile şi broşuri privind viaţa, învăţătura şi activitatea teologică, morală, misionară, socială şi filantropică a acestuia, precum și icoanele unora dintre sfinții capadocieini. Atât Centrul Eparhial cât și pangarele și bibliotecile parohiale au achiziţionat cărţi cuprinzând viața și scrierile sfinților capadocieni spre a fi puse la dispoziția tuturor credincioşilor interesați.

În cadrul Săptămânii Ecumenice pentru unitatea creştinilor, au avut loc diferite întâlniri şi au fost susţinute omilii şi conferinţe prin care s-a făcut cunoscută credinţa ortodoxă. În ziarele locale italiene s-au acordat şi s-au publicat mai multe interviuri unde cei interivievaţi au făcut referire la teologia şi cultura română. În cadrul Frăţiei Nepsis s-au organizat întâlniri cu caracter teologic şi misionar, precum pregătirea Datinilor româneşti de Anul Nou.

La Monza, s-a oragnizat „A treia Ediţie a Festivalului Popoarelor“  şi „A patra ediţie a Festivalului Cultural Inter Etnic“,  în colaborare cu parohia catolică San Carlo. La Padova, Pr. Gheorghe Verzea a organizat în colaborare cu Asociaţia culturală din localitate o expoziţie de fotografie cu numele „Mănăstirile vechi de lemn din Episcopia Olteniei“.Pr. Gabriel Condrea, preot al parohiei de la Verona, a organizat la Palazzo della Guarda, „Expoziţia de costume populare româneşti, iar în decembrie a avut loc un concert de muzică psaltică şi colinde de crăciun susţinut de formaţia „Psalmodia Transilvaniei“. La Torino (II), a avut loc o conferinţă susţinută de doamna Lidia Stăniloae, în cadrul serilor duhovniceşti. La Veneţia, s-a organizat un concert de muzică populară românească susţinut de interpreta Teodora Păunescu. La Roma (III), s-a organizat în cadrul parohiei un grup de muzică psaltică ce a susţinut mai multe concerte. La Sediul episcopiei de la Roma, a avut loc un Concert de muzică religioasă al corului de copii: „Vlăstarele Orăştiei”. La parohia Roma IX, s-a organizat pe 6 decembrie 2009, Concertul de colinde al coralei Psalmodia Translivanica a Facultăţii de Teologie din Cluj.

 

Grija pentru cei  lipsiți și încercați

 

Pentru a fi mai prezenţi în societate, s-a creat asociaţia cu caracter social de tip ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale)San Lorenzo dei romeni – Sfântul Laurenţiu al românilor, sub patronajul Episcopiei Ortodoxe Române  Italiei, prin care să se poată iniţia proiecte sociale, la nivel naţional şi local sau internaţional (cu România), în colaborare cu alte instituţii şi asociaţii cu activitate socială.

De Rusalii, s-a propus, la nivelul parohiilor, iniţierea proiectului social-pastoral: „Salvaţi Familia”, cu ocazia trimiterii Scrisorii Pastorale din partea Sinodului Mitropolitan. S-au iniţiat două colaborări importante: una cu asociaţia „La Tenda”, care se ocupă de persoanele care locuiesc pe stradă, în zona Tiburtina, Roma, şi o colaborare la Proiectul „Ragazzi in Gamba – Tineri pe picioare”, iniţiat de o asociaţie a medicilor de la spitalul Gemelli din Roma, şi se doreşte promovarea lui prin intermediul eparhiilor din România.De asemenea, s-a iniţiat un program de consultare gratuită a celor bolnavi, în parohia Zămislirea Maicii Domnului, Roma IX, La Rustica.

Continuă şi se dezvoltă la Torino (sub îndrumarea Pr. Cons. Lucian Roşu, Parohia Torino 2 şi prin osteneala Preotesei Cristina Floricu, Parohia Cuneo) activitatea Asociaţiei „Sfânta Filoteia” – în vederea susţinerii mamelor singure fără posibilităţi materiale.

S-a iniţiat, cu ocazia Crăciunului, proiectul „În temniţă am fost şi aţi venit la Mine” în care, începând cu regiunea Lazio, fiecare preot care are în apropiere o închisoare a cercetat duhovniceşte pe deţinuţii români, ducându-le câte un calendar pentru anul 2010.

 

Contiuarea construcţiilor la Sediul Episcopiei

 

În anul 2009, a fost iniţiat Studiul de Arhitectură pentru elaborarea Proiectului de Bazilică în stil Tradiţional şi a celorlalte anexe de la Sediul Episcopiei şi s-a demarat procedura în vederea obţinerii aprobărilor de construcţie. S-au făcut lucrări de reamenajare a spaţiului Paraclisului episcopal –Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului (lucrări de extindere de la 50 mp la 98 mp; amenajări şi lucrări interioare). De asemenea, s-a continuat amenajarea Paraclisului Episcopal – Sfântul Ioan Evanghelistuldin clădirea sediului. În plus, s-a iniţiat amenajarea Paraclisului EpiscopalAcoperământul Maicii Domnului de la Pino Torineze şi au fost făcute alte amenajări la Paraclisul Episcopal Naşterea Domnului de la Gavedo.

 

2010 şi în perspectivă

 

În prezent, după aproape doi ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a înfăptuit şi ne dorim cu toţii să continuăm lucrarea mântuitoare de slujire a lui Dumnezeu în Biserică. Tânăra noastră Episcopie îşi continuă misiunea cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrând pământul sufletului omului pentru a da roade bune la vremea recoltei.

Vrând să ajungem la câţi mai mulţi români răspândiţi în toate colţurile Italiei, am editat o foaie duhovnicească lunară numită „Merinde pentru suflet” care, în câteva pagini, surprinde esenţialul Pericopelor Evangheliei citite în cele patru duminici dintr-o lună, povesteşte viaţa unui sfânt prăznuit în acea lună, oferă informaţii despre locul unde pot fi venerate în Italia moaştele sfinţilor ortodocşi care sunt prăznuiţi în acea lună, prezintă articole dedicate tinerilor şi copiilor şi alte date actuale despre diferite evenimente. Este încă o punte de legătură între credincioşi, dar şi o carte de vizită adresată celor care nu cunosc încă Biserica, fiind o foaie care se distribuie gratuit, prin osteneala fiecărei parohii.

 

 

10.JPG

În prezent numărul parohiilor de pe teritoriul Italiei au ajuns la 122 și continuă să crească de la o lună la alta, fiind în perspectivă, începând cu Sfintele Paști, alte zece.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: